בעלי תפקידים

דף הבית

אודות

מידע

?יש שאלות

הצטרף


Home

About

Information

Heeft u vragen?

Lid worden

Links

חברי הועד המנהל של העמותה הם:

מרטי הרשלר - דה וילדה  יושבת ראש ומזכירה
רוני פולק סגן יו"ר ורשם פנקס החברים
רנה ואן פרנק גזבר
ריטה בחר מענה לחברים
אריה כהן חבר
רבקה רחמן -סלומונס                                                                יועצת