בעלי תפקידים

דף הבית

אודות

מידע

?יש שאלות

הצטרף


Home

About

Information

Heeft u vragen?

Lid worden

Links

חברי הועד המנהל של העמותה הם:

מרטי הרשלר - דה וילדה יושבת ראש ומזכירה
רבקה רחמן-סלומונס גזבר
רוני פולק רשם פנקס החברים
אריה כהן מענה לחברים
מנחם פיליפסון-ארמון חבר