Links
Home

About

Information

Heeft u vragen?

Lid worden

Links

Oorlog, vervolging en hulpverlening

Nederlandse organisaties in Israel

Nieuws

 

Oorlog, vervolging en hulpverlening

 

Claims Conference - A Measure of Justice: More than 50 Years of Service to Holocaust Survivors.
The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust and heirs of victims.

 

Elah Centrum Voor psycho-sociale begeleiding van uit Nederland afkomstigen en hun families.

Joods Maatschappelijk Werk

Joods Monument Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland

 

Kamp Westerbork herinneringscentrum

 

Kunst en Tweede Wereldoorlog - met een lijst van ruim 4000 kunstwerken die na de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland zijn teruggehaald en sindsdien door de Nederlandse Staat worden beheerd. Het betreft schilderijen, keramiek zilver, meubels, tapijten en andere voorwerpen van kunstnijverheid.

 

Naoorlogs Rechtsherstel De informatie in deze site spitst zich toe op het Nederlandse proces van naoorlogs rechtsherstel en de rol van de verzekeringsmaatschappijen daarin.

 

Nederlands Auschwitz Comite

 

Nederlandse Naoorlogse Rechtsherstel Een historisch overzicht van het Nederlandse naoorlogse rechtsherstel. Verder alle Nederlandse onderzoeksrapporten, een lijst van in de consignatiekas gevloeide onbeheerde vermogens en een overzicht van fondsen waar vervolgingsslachtoffers nog claims kunnen indienen.

 

Nederlands Informatie Kantoor

 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

 

Pensioen- en Uitkeringsraad De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) is verantwoordelijk voor de toepassing en uitvoering van Nederlandse wetten en regelingen die financiele ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden.

 

Sociale Verzekeringsbank  Informatie over de sociale verzekeringswetten in Nederland.

 

Stichting 1940-1945

 

Stichting Collectieve Marorgelden Israel

 

Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken - Lijst van ongeveer 750 houders/verzekerden van niet-uitgekeerde levensverzekeringen.

 

Stichting Joods Maatschappelijk Werk Sociale zorg voor de Joodse gemeenschap in Nederland.

Tweede Wereldoorlog-wezen

United States Holocaust Memorial Museum - Deze site van het United States Holocaust Memorial Museum biedt u de mogelijkheid om per land naar informatie te zoeken. Bevat veel actuele informatie inclusief namen en contactadressen van organisaties die zich met joodse tegoeden bezig houden.

 

 

Top

 

 

Nederlandse organisaties in Israel

 

Center for Research on Dutch Jewry  met o.a. de Dutch-Jewish genealogical database

 

Irgun Olei Holland - de website van Irgoen Olei Holland, de vereniging voor (ex-)Nederlanders in Israel.

 

 

Nieuws

 

ANP Algemeen Nederlands Persbureau met radionieuws.

 

Het laatste nieuws Algemeen nieuws, economie, internet, het weer, televisie tips, filmrecensies en sport.

Joods Nederland Informatie over joods Nederland.

NRC Handelsblad

Omroep Nederland Omroep Nederland met het laatste NOS Journal.

Het Parool

De Telegraaf

De Volkskrant

 

  Top  |  Home  |  About  |  Information  |  Heeft u vragen?  |  Lid worden