הצטרף

דף הבית

אודות

מידע

?יש שאלות

הצטרף


Home

About

Information

Heeft u vragen?

Lid worden

Links

טופס הרשמה

לחץ כאן לקריאת התקנון.

לחץ להדפסת השאלון. אם יש לך בעיה עם ה PDF נא להשתמש בשאלון שלהלן.

נא למלא בהולנדית ובעברית.

נא לשלוח את השאלון הממולא בצרוף שיק בסך 75 ש"ח לעמותת אילה, ת.ד. 6304, חיפה 3106201.

טופס הרשמה

אני,החתום מטה, נרשמ(ת) כחבר(ה) בעמותת אילה-וי בי וי ישראל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר(ה) בה, אני מתחייב(ת) לקיים את הוראות התקנון, ואת החלטות האסיפה הכללית והועד של העמותה.

 

שם משפחה

 

שם פרטי

 

במידה והמועמד(ת) ידוע(ה) אצל ה-Pur לפי שם משפחה ו\או שם פרטי אחרים נא לציין זאת

 

מען לדואר

 

עיר ומיקוד

 

מספר טלפון

 

מספר פקס

 

כתובת e-mail

 

תאריך לידה

 

מספר תעודת הזהות

 

חתימה_______________________________

תאריך_______________________________

 

 

Aanmeldingsformulier

Ondergetekende geeft zich op als lid van Stichting Ajalah-Israel. Het doel en de statuten zijn mij bekend en ik verplicht mij om mij daaraan, en aan de besluiten van de ALV en van het bestuur van de Stichting, te houden.

 

Achternaam

 

Voornaam

 

Indien u bij de Pur onder een andere voor- of achternaam bekend staat, dit ook aangeven

 

Postadres

 

Plaatsnaam en postcode

 

Telefoonnr

 

Faxnr

 

E-mail adres

 

Geboortedatum

 

ID-nummer

 

 

Handtekening___________________________________________

Datum_____________________________

 

   
 

הצטרף   |  יש שאלות?  |  מידע  |  אודות  |  דף הבית  |  לראש העמוד

 

Top  |  About  |  Information  |  Heeft u vragen?  |  Lid worden  |  Links