חדשות בענין קרן סעיף 2

דף הבית

אודות

מידע

?יש שאלות

הצטרף


Home

About

Information

Heeft u vragen?

Lid worden

Links

הנהלת אילה היתה בזמן האחרון במגע עם קרן התביעות בישראל ועם הארגון ההולנדי Joods Maatschappelijk Werk בקשר לשינויים שחלו במדיניות הפיצויים מקרן סעיף 2. בעקבות זאת אנו מוסרים לפני החברים סקירה על מצב הענינים בקשר לקרן זו.

קרן סעיף 2 היא תוצאה מההסכם בין הממשלה הגרמנית ו"ועידת התביעות" של ארגוני יהדות אמריקה. לפי הסכם זה יוענקו לניצולי שואה עם הכנסות נמוכות תשלומים  בסך 270 לחודש. התשלומים יבוצעו בכל רבע שנה.

בעבר הודענו ש"ועידת התביעות" לא אישרה פיצויים למקבלי ה Wuv, פרט לכמה בודדים. המוסדות ההולנדיים: JMW, VBV וועד אושביץ, מחו אצל "ועידת התביעות" נגד זה והושג, בשלב ראשון, שגם מקבלי ה Wuv יוכלו לקבל מקרן סעיף 2 אבל בתנאי שממשלת הולנד לא תנכה את התשלום של 270 מה Wuv. המוסדות הנ"ל פנו בענין זה לממשלת הולנד. ממשלת הולנד הסכימה שפיצויי קרן סעיף 2 לא ינוכו מה Wuv.

הקריטריונים לזכאות הם:

1.     הפונה הוא יהודי ניצול שואה.

א.      היה כלוא במחנה ריכוז לפחות 6 חודשים, או

ב.       היה כלוא בגטו לפחות 18 חודשים, או

ג.       חי במחבוא לפחות 18 חודשים, או

ד.       חי במחתרת או תחת זהות בדויה בתנאים לא אנושיים לפחות 18 חודשים.

2.     לא קיבל ווידערגוטמאכונג או סכום מקסימלי של 35000 DM.

3.     הכנסתו השנתית נמוכה מתקרות ההכנסה שלהלן:

12800    בערך

16000 $

לא נשוא(ה)

16800    בערך

21000 $

נשואים, כאשר אחד מהם זכאי

25200    בערך

31500 $

נשואים, כאשר שניהם זכאים

בכל המקרים, אם הפונה הגיע לגיל 70 ומקבל תגמול זיקנה, כמו AOW וגם ביטוח לאומי וכדומה, תגמולים אלה לא ילקחו בחשבון.

תנאי נוסף לזכאות: בעל אזרחות הולנדית עד שנת 1960

עדיין עוד לא ברור האם "קרן סעיף 2" לא תיקח את פיצויי ה Wuv בחשבון כהכנסות.

בכל זאת חשוב מאוד למלא מיד ! את הטפסים של "קרן סעיף 2", כי התשלום מהקרן הזאת חלה למפרע מיום הגשת הבקשה, לכן אין לחכות עד שיהיו תשובות על כל השאלות.

את השאלון אפשר לקבל מ "ועידת התביעות" בארץ בטלפון מס' 03-5194411, הנסיון מלמד שהשאלון יחד עם ההנחיות בעברית מגיעים די מהר, תוך שבוע.  הכתובת של ועידת התביעות היא: ת.ד. 74, ת"א 61000, דוא"ל: infodesk@claimscon.org.il.

ניתן להוריד את השאלון גם מהאתר של "ועידת התביעות" לפי הכתובת:  <http://www.claimscon.org/forms/article2_form/pdf> . יעוץ חינם ועזרה במלוי הטפסים אפשר גם לקבל בטלפון של ועידת התביעות בת"א מס' 03-5194455.

באינפו זה אנו נותנים את התרגום בהולנדית של ההנחיות האלה. גם באתר של אילה אפשר יהיה לראות את התרגום של ההנחיות.

עוד כמה הערות:

א.      בישראל הפיצויים יתורגמו לשקלים.

ב.       חתימת המבקש צריכה להיות מאושרת.

ג.       לשלוח את שני הטפסים ל"ועידת התביעות".

ד.       אל תשכחו להשאיר אצלכם העתק מכל מה שאתם שולחים ל"ועידת התביעות".

   
  הצטרף   |  יש שאלות?  |  מידע  |  אודות  |  דף הבית  |  לראש העמוד
 

Top  |  About  |  Information  |  Heeft u vragen?  |  Lid worden  |  Links