Belangrijke mededeling voor voormalige ingezetenen van Nederland
Home

About

Information

Heeft u vragen?

Lid worden

Links

De Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers (Wuv) stelt bepaalde eisen aan de nationaliteit van de aanvrager. Alleen op grond van een uitzonderingsbepaling artikel 3, lid 2 bestaat, in bijzondere omstandigheden, de mogelijkheid van toelating. In het kader van deze uitzonderingsbepaling worden voorwaarden gesteld die ondermeer betrekking hebben op de duur van het verblijf in Nederland voor en na de vervolging.   Over het algemeen wordt een verblijf in Nederland van langer dan 10 tot 15 jaar vereist. In deze regel heeft een belangrijke beleidswijziging plaatsgevonden:

Artikel 3 lid 2    AH bepaling

e.Verblijf korter dan 10 jaar in Nederland

Bij een verblijf in Nederland van minder dan 10 jaar kunnen personen die vanuit Nederland zijn vervolgd op grond van hardheid onder de werking van de wet worden gebracht, als zij na de oorlog een minderjarige volle wees waren en betrekkelijk kort na de oorlog naar het buitenland zijn vertrokken. Op het tijdstip van vertrek uit Nederland dient de betrokkene niet ouder te zijn dan 21 jaar.