הודעה חשובה לחסרי לאום, תושבי הולנד בעבר

דף הבית

אודות

מידע

?יש שאלות

הצטרף


Home

About

Information

Heeft u vragen?

Lid worden

Links

 חוק ה- WUV מכיל הגבלות מסוימות בענין לאום מגיש הבקשה. ישנו סעיף "נסיבות מקילות" פרק 2. 3  ולפיו קיימת האפשרות של תשובה חיובית במקרים יוצאי דופן. במקרים אלה חלים תנאים בקשר לאורך ההישארות בהולנד לפני ואחרי השואה. הכלל הנהוג תבע שאדם היה צריך לחיות בהולנד יותר מ-10 שנים. בזמן האחרון חל שינוי חשוב בכלל מנחה זה.

 פרק 2. 3            הישארות בהולנד פחות מ-10 שנים

לפי הסעיף המתוקן של "הנסיבות המקילות" בחוק, בני אדם שגרו בהולנד פחות מ- 10 שנים וסבלו משלטון הנאצים בהולנד, יוכלו לפנות בבקשת פיצויים, אם הם היו קטינים, יתומים  מלאים (משני הוריהם), ועזבו את הולנד מיד אחרי המלחמה.

הפיצוי  של החוק ההולנדי, שמפצה בני אדם עבור סבל שנגרם כתוצאה מהרדיפות הנאציות בהולנד (WUV), נעשה יותר גמיש. כתוצאה, אנשים שלא היו - ואינם כרגע נתיני הולנד, ושגרו בהולנד פחות מ- 10 שנים, יוכלו עכשיו לבקש פצוי WUV בתנאים הבאים:
  1. בתום המלחמה היו עדיין קטינים.
  2. בתום המלחמה היו יתומים משני ההורים.
  3. עזבו את הולנד זמן קצר אחרי תום המלחמה.
  4. בשעה שעזבו את הולנד היו פחות מגיל 21 שנה.

לקבלת מידע נוסף ולפניות נא להתקשר עם:

Pensioen en Uitkeringsraad, P.O.B 9575   2300 RB  Leiden  Nederland

Tel. 715356500   Fax. 715766003   E-mail: info@pur.nl   Website: www.pur.nl

 

מתורגם לעברית על ידי ברוך הוד