Ajalah Helpt
Home

About

Information

Heeft u vragen?

Lid worden

Links

 

Bestuurssamenstelling

Ajalah werd in 1986 opgericht als stichting die de belangen behartigt van in Israel wonende (ex) Nederlanders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolging en leed hebben ondergaan in Nederland en in voormalig Nederlands Indie.

Ajalah geeft advies, begeleiding en juridische hulp bij problemen in verband met het ontvangen van een periodieke uitkering, vergoedingen of tegemoetkomingen, die zijn gebaseerd op de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (Wuv), de Wetten buitengewoon pensioen (Wbp) en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers (Wubo).

Ajalah legt uit en geeft toelichting op doorgaans ingewikkelde procedures.. Ajalah is een wegwijzer in de doolhof van artikelen en bepalingen van deze wetten. De informatie, die wordt verstrekt, kan ook belangrijk zijn voor hen die van plan zijn om naar een ouderhuis te gaan, hoewel hun uitkering tot dusver niet tot uitbetaling heeft geleid.

Daarnaast verwijst Ajalah naar de juiste instanties zoals het Nederlands Informatie Kantoor (NIK) in Jeruzalem en de Claims Conference.

Er wordt regelmatig overleg met het NIK gepleegd, zowel over algemene problemen als over problemen van personen die Ajalah verzoeken om dat uit hun naam te doen.

Ook met de Pensioen- en Uitkeringsraad is er, zonodig, contact.

In 2000 ontving Ajalah een subsidie uit het Nazi Persecutee Relief Fund (de zgn. Dolmangelden) met het doel om, indien nodig, assistentie door deskundige juristen te laten verlenen. Ajalah heeft voor dit doel contact gezocht met twee juristen in Nederland die specialisten zijn op het gebied van de bovengenoemde wetten. Een aantal zaken zijn bij deze juristen in behandeling.

Ajalah geeft een paar maal per jaar een informatieblad uit, INFO genaamd, met ook een vertaling in Iwrit. In de INFO wordt actuele informatie opgenomen die in bepaalde situaties van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld over wijzigingen in de wet, de gevolgen daarvan voor betrokkenen en de toepassing van de wet door de Pensioen- en Uitkeringsraad.

Het lidmaatschap van Ajalah bedraagt NIS 75 per jaar.

Personen die Ajalah willen ondersteunen hoewel zij niet voor een uitkering in aanmerking komen, kunnen voor NIS 50 per jaar symphatiserend lid worden.

Voor het aanmelden als lid, zie onde: Lid worden.

Voor verdere informatie zie onder: Heeft u vragen

Bestuurssamenstelling

Marthi Hershler de Wilde Voorzitter en secretaris
Riwka Rachman-Salomons Penningmeester
Ronny Polak Ledenadministratie
Arje Cohen Ledencontact
Menachem Philipson-Armon Lid
 
   
    Top  |  Home  |  Information  |  Heeft u vragen?  |  Lid worden  |  Links